🔥LFM🔥 APEXX KRV R2水箱蓋 水箱護蓋 KRV180 水箱護罩 送燒鈦水箱網

NT$ 880.00


給你最完整的進氣效果
| 專為KRV研製 進氣更直接
| 外凸強制進風加大散熱
| 3D碳纖維紋 / 熱壓碳纖維紋

-----------------------------------
產品經過環島 長期耐久性測試
#追求外型進氣效果